Laddstolpe till elbil - Pris hemma och företag


I takt med att vi köper fler elbilar i Sverige blir det också allt mer populärt att installera en egen laddstolpe. Att köpa en laddstolpe hemma, på företaget eller i bostadsrättsföreningen är prisvärd investering.

Laddstolpe

Vad är en laddstolpe?

Laddstolpar, också kallat elstolpar, är speciellt utformade för säker laddning av elbilar och laddhybridbilar. Egentligen är en laddstolpe precis som det låter - en fristående stolpe som enligt säker metod laddar upp din bil. Laddstolpen är en slags laddstation med en laddningsanordning där elektrisk energi överförs till elfordon. Det är modellen på din elbil som bestämmer hur snabbt bilen tillåts att laddas.

Att installera en laddstolpe passar bra om det inte finns en vägg eller annat fäste tillgängligt. Oftast kräver en laddstolpe att visst markarbete utförs. När laddstolpen väl är på plats laddar du enkelt din bil med el, det är inte svårare än att ladda mobilen. Laddstolpar kan ha fler än ett ladduttag/laddpunkter. Ett alternativ till laddstolpe är laddbox som är ytterligare en variant av laddstation.

Laddstolpe hemma för din elbil

För att ladda din bil säkert hemma behöver du köpa en laddstation på samma gång som du köper elbilen. Antingen är det en laddstolpe eller laddbox som du installerar hemma. Här går vi igenom mer om vad laddstolpar innebär. Viktigt att komma ihåg är att laddning via laddstolpe både är snabbare och säkrare än om du hade kopplat bilen direkt till ett vanligt vägguttag. En laddstolpe klarar av hög belastning, vilket också resulterar i en snabbare laddning. Har hushållet två bilar som ska laddas på el kan det vara smidigt att på en gång köpa en dubbelladdare.

Fördelar med egen laddstolpe

  • Du har alltid bilen fulladdad när du ska iväg
  • Laddar säkert och med hög effekt
  • Billigare än att betala på offentliga laddstationer
  • Du slipper betala parkeringsavgifter när du laddar
  • Under tiden bilen laddas kan du göra annat
  • Bilen är laddad och klar på morgonen
  • Du kan använda investeringsbidrag och spara på kostnaden

Vad kostar det att ladda elbil hemma?

Ebil står parkerad och laddas av elstolpe som är framför ett staket. Till höger om bilen syns en parkeringsskylt.

Ja, det är en fråga många ställer sig. Vad priset blir beror förstås på faktorer som förbrukning, bilmodell och årstid. Men en siffra som brukar anges som riktvärde är att det kostar cirka 2 kronor per mil att ladda bilen hemma. Det tål att jämföras med de cirka 8 kronor det kostar att ladda på en offentlig laddstation. Att ladda hemma är med andra ord betydligt billigare.

Bidrag för installation av laddstolpe

Är det dags att boka installation av en egen laddstation med laddstolpe? Under 2021 blev det möjligt att ansöka om grönt rot-avdrag via Skatteverket för dig som som köper och installerar en laddningspunkt till elfordon hemma. Det betyder att du kan få avdrag för 50 procent av kostnaden för arbete och material när du installerat en laddstolpe. Avdraget har ett tak på 50 000 kronor per person och år.

Anlita endast certifierade företag

Se till att kontrollera det företag du vill anlita så att det är registrerat och certifierat för det att utföra arbetet innan de sätter gång. Det gör du enkelt på Elsäkerhetsverket.

Laddstolpe för företag och bostadsrättsförening

Närbild på laddstolpe. Parkeringsskylt syns till vänster.

För dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening är det på många sätt en investering att installera laddplatser. Ett ökat intresse att köra elbil gör att hyresgäster mer och mer förväntar sig att kunna ladda bilen hemma i anslutning till fastigheten. Att som boende ha tillgång till laddstolpar intill bostaden är alltså mycket attraktivt. Bostadsrättsföreningar som redan har garage, parkeringsplatser eller motorvärmarplatser har redan en bra grund för att installera laddstolpar. På sikt kan en installation öka värdet på lägenheterna.

Bostadsrättsföreningar, organisationer och företag har i nuläget möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket via Ladda bilen. Det är ett stöd för installation av laddningsstation vid bostäder eller arbetsplatser.


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

  • Priset för en laddstolpe ligger mellan 20 000-50 000 kronor för utrustning och installation. Just nu går det att ansöka om statligt stöd som kan halvera totalkostnaden.
  • Ja, det är fullt möjligt att installera en laddstolpe intill hemmet, villa som bostadsrätt. Bra att veta är att det ibland krävs visst markarbete för att installera en laddstolpe. Använd dig av certifierad elsäkerhetsinstallatör för att vara säker på att arbetet utförs korrekt.
  • Det finns i nuläget statligt stöd som kan nyttjas för att installera laddstolpar. Hos Skatteverket går det att ansöka om skattereduktion för grön teknik för privatpersoner. Föreningar, bostadsrättsföreningar och organisationer har möjlighet att söka bidrag från Ladda Bilen via Naturvårdsverket.