Vedeldad bastu


Den vedeldade bastun står för det traditionella bastubadet med ljuset från elden och den sprakande värmen. Bygg eller köp din vedbastu nu och upplev harmoni på hög nivå.

Så fungerar en vedeldad bastu

Vedbastun beskrivs lättast som en värmekälla bestående av en bastuugn, med en del för veden och brasan samt ett stenmagasin. Rumstemperaturen höjs genom eldning vilket gör att uppvärmningstiden är betydligt längre med denna värmekälla än elaggregat och infravärme. Ett vedeldat aggregat behöver omkring en halvtimme på sig medan det elektriska åtminstone halverar tiden. Vanligtvis ligger temperaturen på 70–90 °C och för att få det varmare under bastubadet hälls vatten på de uppvärmda stenarna. Ett rymligt stenmagasin förvarar värmen bättre och en glaslucka som sprider ljuset från lågorna i basturummet förhöjer upplevelsen.

Nackdelar och fördelar med vedbastu

Det finns flertalet olika bastuvarianter där den vedeldade bastun är ett av uppvärmningsalternativen till Skandinaviens klassiska våtbastu. I jämförelse med ett elektriskt aggregat kräver det vedeldade mer ansträngning och engagemang vid både installation och bruk. Vid montering behöver du ha med brandsäkerheten i åtanke och vid användning ska ugnen regelbundet förses med vedträ från en praktisk förvaring i närheten av bastun. Trots att andra bastutyper och värmekällor kan vara relativt okomplicerade och mer lättskötta är det den klassiska charmen och speciella värmen från eldslågor som gör vedbastun odödlig.

Köp vedeldad bastu - jämför pris

Det finns många tillverkare av vedeldad bastu. Vi har valt att rekommendera:

Bastupaket
Vedeldad ugn
Bra priser
Bastuugn
Kampanjpriser
Skorstenspaket

Behöver jag bygglov?

En vedeldad bastu räknas som en komplementbyggnad. Dit hör till exempel friggebod. Så länge den totala byggnadsarean för komplementbyggnad på din tomt inte överstiger 15 kvm behövs inget bygglov. Du kan alltså ha en friggebod på 10 kvm och en bastu på 5 kvm på tomten, båda utan bygglov. Detta förutsätter att du redan har ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Tänk även på att maximal höjd på din bastu inte för överstiga tre meter från marknivå och få grannars godkännande skriftligt om den placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. 

Regler och brandsäkerhet

I och med eldningen är ett korrekt brandskydd grundläggande i den vedeldade bastun. Bastuugnen behöver installeras på ett eldsäkert sätt med bland annat rätt avstånd till vägg, golv och tak. Om golvet består av brännbart material ska även en eldstadsplan finnas mellan golv och bastuugn. Den skyddar golvet från brasans gnistor och kan vara gjord av plåt, klinker eller annat oantändligt material. Det bör också finnas en takskyddsplåt samt eventuellt en strålskyddsmantel runt om aggregatet som förhindrar närkontakt under bastubad.

Vedeldad bastuaggregat och ugn

Satsa på god kvalité när du väljer att köpa ett bastuaggregat till din vedeldade bastu. Du vill att veden ska kunna brinna jämnt i kaminen och värmen ta sig snabbt vidare när du har tänt på. Det är även bra om vattnet som du kastar på kan rinna av stenarna baktill så den främre sidan hålls rent samt även golvet.

Bastuskorsten är ett måste

Vedeldad bastu avger rök och kräver en skorstenslösning med rökrör från det vedeldade aggregatet. Du hittar monteringsfärdiga modulskorstenar för bastur hos de flesta aggregatförsäljare. Skorstenen och dess installation kräver godkännande från skorstensfejare och generellt en bygganmälan till kommunen.


Redaktionen
www.hus.se
redaktionen@hus.se
Innehåll i denna artikel

MER INNEHÅLL