Stenull eller glasull? - Isolera med mineralull


Vilket isoleringsmaterial är bäst, stenull eller glasull? Vi går igenom skillnaden mellan materialen och reder också ut om det är farligt, och vad densiteten har för betydelse.

Köp mineralull som isolering

Köp mineralull i våra utvalda butiker nedan. Här kan du enkelt jämföra priserna.

Stenull & Glasull
Fr c:a 36 kr/m2
Hämta i butik

Stenull vs glasull - vad är skillnaden?

Mineralull är ett lätt isoleringsmaterial som både stenull och glasull räknas till. Mineralull tillverkas av mineraler såsom glas, sand eller sten och har en god isoleringsförmåga som skapar ett behagligt inomhusklimat. Men vad är det egentligen för skillnad mellan stenull och glasull? 

Stenull isolering

En stenullsplatta består av mer än 90% luft och fiberstrukturen förhindrar att luften sätts i rörelse. Stenull och glasull används i princip till samma användningsområden och är mer lika än olika. Skillnaden ligger i råvaran - sten eller glas - vilket påverkar materialet något och gör att de värmeisolerande egenskaperna blir olika.

Fördelar med stenull

  • Stenull är mer brandsäkert. Den stora fördelen med att använda just stenull till isolering är att materialet är mer brandsäkert än glasull. Stenål tål otroliga 1000 °C utan att smälta.
  • Stenullen är styvare än glasull. Detta på grund av att fibrerna har två riktningar, lodrätt och vågrätt, medan fibrerna i glasull endast har en riktning.
  • Stenullen drar inte till sig vatten och kan användas till fuktutsatta konstruktioner

Ljudisolering med stenull

Stenull används ofta som ljudisolering mellan innerväggar på grund av sin fiberstruktur och vikt.

Glasull isolering

Glasull tillverkas på samma sätt som stenull, men istället för sten används återvunnet glas. Fibrerna ligger (till skillnad mot stenull) i samma riktning. Glasullen är tack vare de starka, långa fibrerna mycket elastiskt och blir därmed lätt att hantera.

Fördelar med glasull

  • Glasull är mer elastiskt än stenull. Det innebär att det behövs mindre plastning vid isolering, plastningen påverkar värmeisolerandet negativt.
  • Glasullsprodukter isolerar något bättre än stenull. För att stenull ska uppnå samma värmeisoleringsförmåga som glasull behöver densiteten, dvs vikten, ökas mycket kraftigt. Detta resulterar i att materialåtgång och vikt ökar väldigt mycket.

Ljudisolering med glasull

Glasull fungerar bra som ljudisolering. Det behövs inte lika mycket glasull som stenull för att få en bra ljudisolering vilket innebär att hanteringen blir lättare vid monteringen.

Densitet - vad har mineralull för densitet?

Med densitet menas massa per volymenhet. Ju högre densitet desto större är mängden massa per volymenhet, därmed påverkar densiteten vikten. Densiteten är alltså ett mått på hur tungt eller lätt materialet är för angiven volym.

Minerallull har en väldigt låg densitet jämfört med många andra isoleringsmaterial. Glasull har dock en ännu lägre densitet än stenull.

Glasull är mycket populärt då det isolerar bättre än stenull. För att stenull ska komma upp i samma värmeisoleringsförmåga behöver det gå upp i densitet. Detta innebär att det behövs mycket material vilket ökar vikten. Glasull isolerar precis som stenull bättre om densiteten ökas, men eftersom att glasull har en låg densitet från början blir det inte lika drastiska konsekvenser.

Låg densistet

Är glasull och stenull farligt?

Fibrerna från mineralull är inte klassade som hälsofarliga. Arbetsmiljöverket anger dock det svenska nivågränsvärdet till 1 fiber per kubikcentimeter luft för mineralullsdamm på arbetsplatser. Vid högre dammhalter än så ska du använda andningsskydd.

Mineralull kan orsaka klåda på kroppen. Det är heller inte bra att andas in för mycket damm så se till att ha en god ventilation när du isolerar, öppna gärna fönster. 

Stenull eller glasull - brand och brandskydd

Är stenull och glasull brandsäkert? Glasull och stenull klassas som brandsäkra i den högsta klassen. Stenull tål otroliga 1000 °C utan att smälta och påverkas därför ännu senare av brand än glasull. Men den skillnaden spelar mindre roll då andra byggmaterial reagerar snabbare på brand.

I särskilda fall, vid exempelvis isolering av eldstäder och skorstenar kan det dock vara lämpligt att använda stenull istället för glasull. Detta eftersom stenullen har högre smältpunkt och om soteld skulle förekomma är det bra med en produkt som inte deformeras och därmed behöver bytas ut. 

Kommentarer från forumet

Nedan följer kommentarer från vår största forumtråd kring glasull och stenull. 

Stenull eller glasull?

"Vi har nyligen byggt hus och ska ge mig på att isolera övervåningen på huset tänkte jag.
Men frågan är vad jag ska använda mig av, stenull eller glasull? Vilket är bäst att använda, för o nackdelar?
Isolerar stenull sämre? Till saken hör att jag via kontakter har väldigt bra pris på att köpa stenull, förmodligen mer än halva priset jämfört med glasullen."

Mvh Toker

"Hej toker! När du väljer mellan stenull och glasull blir inte valet svårt, glasull tillverkas av glas och gla flaskor som man smälter och får tunna långa trådar som blir isolering, Gullfiber, Glava ex är namn på glasull. Glasull brinner inte men smälter vid relativt låg temperatur. Stenull tillverkas på ungefär samma sätt men av sten. Rockwol. Roxull , är namn på sten ull, sten ull är brandsäkert och kan användas där brandisolering erfordras ex runt skorstenar, ventilationsrör etc. U-värdet eller lampda värdet är det samma för båda. Så välj det du får billigast, Om det är vindens bjälklaget du ska isolera, säkerställ ventilationen vid takfoten och nock, spruta 55-60cm tjocklek, eftersom det inte går att lägga ut vindskydd på lösull, går det åt ca 5% till detta och efter en tid sjunker (sätter sig) isoleringen då har du ca 50cm verksam isolering."

Mvh Leifjuno

"Har för mig att den enda skillnaden tekniskt mellan sten o glasull är att stenullen är lite bättre i brandsynpunkt.
Jag har använt bägge och glasullen har fördelen att den dammar lite mindre men o andra sidan har jag haft mer problem med att det kliar med glasullen.
Men om du kommer undan med halva priset så är det ju inget att tveka på, kör på stenullen."

Mvh Byggaren

"Tack för era svar. Nu ligger det stenull på plats på övervåningen färdigt att sättas upp."

Mvh Toker

"Jag kör stenull i källaren och om jag inte är helt ute och cyklar så är stenull oorganiskt, medan glasull kan börja lukta kattpiss om den utsätts för mycket fukt." 

Mvh gäst

"Hej Gäst!
Ingen isolering får utsättas för fukt inte ens lite fukt, och de luktar nog bara kattpiss om granens katt varit där. Men stenull är ett bra val så fortsätt med den och lycka till!"
Mvh Leifjuno


Redaktionen
www.hus.se
redaktionen@hus.se
Snabbläs artikel - se rubriker

MER INNEHÅLL