Så hittar du den bästa murstenen till din trädgård


Med hjälp av en fin mur kan du förändra trädgårdens estetik, men ska du bygga en stödmur eller fristående mur kommer du att vara i behov av mursten. I denna guide guidar vi dig i valet av sten och besvarar de vanligaste frågorna inför ett bygge.

Mursten

Att välja rätt mursten

Med mursten kan du resa den där fina muren runt huset som ger ett bra insynsskydd eller varför inte avgränsa rabatten mot gräsmattan? Du kan även skapa en fin mur för att göra entrén mer välkomnande eller för att minska risken för att barn eller husdjur tar sig utanför tomtgränsen.

Mursten är mycket vanligt att använda sig av när man ska bygga en lägre mur som är fristående eller en stödmur. När det kommer till högre alternativ använder man sig främst av murblock för att få konstruktionen så stabil som möjligt. Det finns ett flertal olika typer av mursten att välja mellan och det är heller inte ovanligt att de är behandlade. Denna behandling kan göra det väldigt svårt att skilja betong mot naturlig sten.

Vilken mursten passar mig bäst?

Det finns flera saker att tänka på när du ska välja mursten till din nya mur. Först och främst behöver du fundera på vad det är som du ska använda muren till, men också hur du vill att den ska se ut och hur stort eller litet behov av underhåll du vill att den ska ha. Här är det även viktigt att fundera på höjden och var i trädgården som vill bygga. Alla dessa faktorer har stor betydelse när du ska välja rätt stensort.

Visst hade det varit skönt om du bara hade behövt en typ av mursten, men så är inte alltid fallet. I de flesta situationer kommer du att behöva komma fram till en riktigt bra kombination av olika typer av murstenar. Det kan t.ex. handla om hörnsten, normalblock och toppsten.

Olika typer av mursten

Generellt sett kan man säga att det finns två olika typer av mursten att välja mellan - betong eller natursten. Betongstenar är vanligast, just eftersom de är det billigaste alternativet. Som tidigare nämnts är det inte ovanligt att man väljer att behandla stenen innan, så att den får olika typer av utseenden. Med hjälp av tumling kan man t.ex. få stenen att se mycket antik ut, som att människor har gått på den och slitit ut den i århundraden, men stenen kan också likna granit. Det är tack vare denna behandling som det kan vara svårt att skilja betong och natursten från varandra. Vissa stenar har även tillverkats med snirkliga och rundade konstruktioner. Genom detta kan man bygga muren mer lutande, utan att behöva vara rädd för att den ska rasa.

Så bygger du en mur med mursten

Det finns flera sätt att gå tillväga när du vill använda dig av mursten för att bygga din mur. Du kan t.ex. lägga stenarna lösa på varandra, men du kan också använda dig av betonglim för att få en stabilare mur som håller längre. Vilken metod man använder sig av beror främst på vilket resultat man är ute efter och hur beskaffad marken är. Rör sig marken väldigt mycket är det alltid bäst att limma.

  • Skapa ett ordentligt dike som är bredare än den tänkta muren.
  • Använd dig av ett bärlager bestående av grus och se till att du packar detta med en markvibrator.
  • Applicera ett lager med sättsand på ca 2-3 cm innan du börjar att placera ut murstenen.
  • Se till att använda betonglim, tunnfogslim eller låsklack för att låsa murstenen i varandra.
  • Ju högre påfrestning din mur ska klara av, desto mer fixerad måste den också vara.
  • Limma det översta lagret oavsett om du använt låsklack eller inte.

Att bygga en mur på egen hand är fullt möjligt, men det krävs kunskap, mod och bra förutsättningar. Här behöver du även se till att du har rätt typ av verktyg som en fogslev och murslev, men också ett vattenpass, tumstock, penna och markvibrator.


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

  • Det beror helt på vad du själv föredrar när det kommer till design, form, kvalitet och pris. Här kan du välja mellan betong, tegel, kalksten eller granit. Betong är vanligtvis det billigaste alternativet.
  • Absolut! Med mursten kan du till exempel bygga en riktigt fin och hållbar grill till sommarens alla grillfester eller varför inte en vacker trappa eller stödmur till rabatten?
  • Det går i många fall bra att bygga muren på egen hand så länge du är noggrann och har alla verktyg och material som du behöver. Känner du dig osäker är det bäst att ta hjälp av ett proffs.