Så väljer du den bästa muren till din trädgård


Inhägna din trädgård eller delar av den med en fin mur. Ett perfekt alternativ till staket och ofta får du ännu mindre insyn. Här går vi igenom olika typer av material för murar och ger dig tips på vad som kan passa just på din tomt.

Mur

En mur kan både agera som stöd, dekoration och insynsskydd. Om du väljer rätt mur och material kan du slippa mycket underhåll och få en lättskött produkt. Du kan välja en stödmur, en fristående mur samt raka och svängda murar. Valet inkluderar material, färg, struktur med mera.

Att välja rätt mur

Mursten kommer i en rad utföranden, med olika strukturer och olika färger. Alla dessa faktorer tas i beaktning och måste även anpassas till resten av trädgården och huset. Hur hög din mur ska vara är också en viktig aspekt. Ju högre mur desto tyngre stenar.

Stödmur eller fristående

Gäller det en fristående mur kan du behöva murblock som du kan armera i. Då blir muren mer stabil och tålig. En fristående mur har många fördelar:

 • Skyddar mot insyn
 • Dämpar buller mot gatan
 • Harmoniserar med husets fasad

Du kan även skapa olika öppningar och detaljer i muren och sätta in en grind eller pelare.

En stödmur kräver istället rejäl dränering eftersom den ska stå mot mark och jord. Vattnet från murens kant ska kunna rinna av. Även grunden ska kunna leda bort vattnet. Stödmurar passar bra där du dels inte vill att marken ska röra sig och dels när du vill få in en dekorativ detalj på tomten.

Viktigt att tänka på vid byggandet av stödmur:

 • Den måste vara stabil.
 • Murens ovansida måste dräneras.
 • Muren ska ge mottryck till sluttningen.

När det kommer till lutning har det visat sig att en murhöjd på 1 meter ska ha en lutning på ca 12 cm. Om murhöjden är över 120 cm måste dräneringen även ske runt muren och inte bara på ovansidan.

För riktigt höga murar kan du behöva bygglov. Därför är det viktigt att höra med just din kommun vad som gäller. Normalt behövs inget bygglov om muren ligger 4,5 meter från tomtgränsen och om muren är max 0,5 meter hög.

Den bästa tiden för att anlägga en mur är när tjälen och frostrisken har lagt sig. Då är det lättare att förankra murblocken och det är dessutom lättare att bygga när det är varmare utomhus. Just förberedelserna inför murbygget är extremt viktiga och fodrar planering och måttagning. Precis som vid alla typer av markarbeten krävs det grundläggning, urgrävning, användning av stöd och gardering mot tjälskador.

Olika typer av material

En mur kan byggas av olika material men de vanligaste är betong och natursten såsom granit eller gråsten. Även hålsten och tegel används flitigt. Murblock är ofta enklare att hantera, de är oftast av lättbetong med någon form av tillsats. De har färdiga kanaler att armera i.

Även hur man murar spelar stor roll. Vilket murbruk man använder har att göra med var muren ska placeras. Utomhus måste murbruket tåla frost och murar man till exempel en skorsten måste murbruket vara eldfast.

Naturstensmurar – så kan du välja att mura

Det finns två olika sätt att mura murar i natursten och dessa olika murar har fått två olika namn:

 • Bruksmur – Kräver murbruk och är mer "jämn" i formen. Stenarna är sammanfogade med murbruk såsom cement. Dock kan olika färg och form på stenarna användas.
 • Kallmur – En mur som är lagd och inte murad och är den enklaste varianten för att mura i Sverige. Intrycket blir mer rustikt och stenarna kan variera i färg och storlek.

Stora stenbumlingar ger ofta ett varierande intryck som kan vara mycket vackert. Andra föredrar jämna stenar med regelbunden form och en fin avslutning och yta på hela muren.


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

 • Det är smaken som avgör. Ibland kan det bli billigare att bygga en mur av natursten om du kan samla ihop stenen själv från någon bonde eller från din egen tomt. Dock är det oftast smidigare att använda lättbetong.
 • Både dränering och lutning på muren är viktig om det ska finnas växter i anslutning till muren. Observera att lutningen ska vara ungefär 15-20 % av murens egen höjd. I annat fall kan jorden bakom trycka på muren så mycket att den går sönder. Tänk även på att välja rätt växter som växer fint vid eller på murar.
 • Granit, gråsten, tegel och hålsten är de vanligaste stenarna. Du kan dock samla in bumlingar från olika håll för att få till en riktigt unik mur.
 • Hem
 • Trädgård
 • Så väljer du den bästa muren till din trädgård