Luft luft värmepump - pris och funktion


En luft luft värmepump är en billig investering i jämförelse med andra värmepumpar och den kan både ge värme och svalka. Men hur fungerar den? Vad kostar den och hur går installationen till? Hus.se ger dig svaren.

Hur fungerar en luft luft värmepump?

Med stigande elpriser och höga initialkostnader för berg- och markvärme har luftvärmepumpar kommit att bli ett populärt alternativ i de svenska hemmen. De är lätta att installera och sparar många sköna slantar då pumparna nyttjar energi som annars gått förlorad. 

En luft luft värmepump består av en inomhusdel och en utomhusdel. Inomhusdelen ska för bästa resultat placeras högt och centralt, på så sätt får värmen bästa möjliga spridning. Större hus kan behöva flera inomhusdelar. Utomhusdelen tar in frisk luft från utsidan och inomhusdelen värmer sedan upp den kalla utomhusluften, när luften är uppvärmd sprids den ut i huset.

En luft luft värmepump fungerar sämre vid kallt väder. Den ska därför ses som ett komplement till din nuvarande uppvärmning.

För de hus som inte har vattenburna radiatorsystem kan en luft-luftvärmepump vara ett alternativ. Den fungerar i huvudsak som en uteluftsvärmare med den skillnaden att värmen blåser in i själva huset. Luft-luftvärmepumparna fungerar fint som kylande fläktar under sommaren. 

Renar, värmer och kyler luften

En luft luft värmepump värmer inte bara upp huset, den renar också inomhusluften från partiklar och damm, som exempelvis pollen. Luftvärmepumpen bidrar därför även till en hälsosammare inomhusmiljö.

En varm sommardag kan en luft luft värmepump även användas för att kyla ned inomhusluften. Luft luft värmepumpen kan ställas in både på kyla, värme och på underhållsvärme. Den passar därför även bra till sommarstugor och gör att du slipper fuktig luft som kommer med ouppvärmda stugor under vintern.

Jämför luft luft värmepumpar

Hitta en certifierad återförsäljare av luftvärmepumpar nedan.

*Kommer snart*

Tillverkare - några av marknadens populäraste tillverkare 

Ahlsell KCC

Ahlsells affärsområde för kyla är ett av Sveriges ledande inom området. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland inom områdena komfortkyla och kommersiell kyla. KCC-sortimentet omfattar produkter som portabel luftkonditionering, avfuktare, befuktare, luftrenare, vinkylare och värmepumpar. De samarbetar direkt med tillverkaren, utan mellanhänder, och kan därför erbjuda produkter som är anpassade för nordiska klimatförhållanden.

Bosch Thermoteknik

Bosch är Europas överlägset största tillverkare av värmeprodukter, med en omsättning närmare 30 miljarder kronor. De svenskutvecklade värmepumpar säljs idag till hela Europa under fler olika varumärken. Det gör dom till världens största värmepumpstillverkare.

Det finns ett komplett sortiment av bergvärmepumpar, jordvärmepumpar, uteluftsvärmepumpar (luft/vatten), frånluftsvärmepumpar och tillbehör.

Daikin

Daikins historia började 1924 och i dag är Daikin ett av världens ledande företag inom värmepumpar och luftkonditionering.

Daikins produkter har funnits representerade i Sverige sedan 1969, och har genom åren gjort sig kända för sin höga kvalité, låga ljudnivåer och höga driftsäkerhet.

Bland produkterna märks luftrenare, luftkonditionering och värmepumpar.

Mitsubishi Electric

Med ett av marknadens bredaste sortiment har Mitsubishi Electric förbättrat världens inomhusklimat i över 50 år. Inom airconditioning är ett av de ledande företagen i världen, med en försäljning på omkring 5 miljoner aggregat per år.

Mitsubishi Electric är också ett av de teknikledande företagen när det gäller värmepumpar.

Thermia

Thermia Värme AB utvecklar, producerar och marknadsför värmepumpssystem för uppvärmning, varmvatten och kyla. Thermia är ett av de ledande företagen inom värmepumpsbranschen på den europeiska marknaden och de befinner sig i en stark expansionsfas.

Thermia har ett brett sortiment av värmepumpar. De tillverkar och marknadsför värmepumpar för bergvärme, jordvärme, luftvärme och sjövärme.

För- och nackdelar

Luftvärmepumpar tar tillvara energi som annars skulle gå förlorad och ses därför som ett effektivt system att nyttja energi på. Det är också relativt underhållsfritt.

Värme som sprids av värmepumpar genom vattenburet radiatorsystem fungerar fint som huvudsaklig värmekälla då de värmer alla rum, bara den är effektiv nog för husets behov. En luft-luftvärmepump däremot blåser ut luften i ett enda rum och kräver andra värmekällor i rum som inte nås av luftvärmepumpen.

När det blir riktigt kallt och extra värme krävs, är det också som svårast för luftvärmepumparna att nyttja luftens energi. Det gör att många luftvärmepumpar inte mäktar med riktigt kyliga dagar. Nyare modeller fungerar bättre än gamla modeller. Luftvärmepumparna kräver relativt mycket el för att fungera som de ska. Lägre temperaturer kräver högre eltillförsel per utnyttjad kilowattimme.

Information om hur effektiva luftvärmepumparna är går att få hos Testlabbet på Energimyndigheten. Luftvärmepumpar har också en tendens att låta en del. Det gör att utfläkten som sitter på utsidan av huset inte bör placeras så att den kan störa personer som sover eller grannar. 

Luft luft värmepump pris - vad kostar den?

En luft luft värmepump är en mycket billig investering i jämförelse med andra värmepumpar. Den kostar vanligtvis mellan 8000 kr - 20 000 kr. Själva installationen går sedan på ytterligare ca. 4000 kr efter efter rot-avdraget. 

Elkostnaden blir runt 10 000 kr per år för en normalvilla med luftvärmepumpar, men då får en alternativ värmekälla som ofta behövs som komplement också räknas in i kostnaden.

Luft luft värmepump installation

En luft luft värmepump består som tidigare benämnt av en inomhusdel och en utomhusdel. Inomhusdelens placering är särskilt viktig då dess uppgift är att sprida värmen i ditt hus. Innerdelen ska placeras centralt i huset med nära anslutning till intilliggande rum. Oftast installeras den i hallen ovanför ytterdörren. Vid en installation skruvas innedelen fast i väggen på en metallplatta. Utomhusdelen monteras på husväggen i närheten av inomhusdelen. Ett hål på ca 7 cm i diameter behöver göras genom väggen för att med ledningar och köldmedierör koppla samman de två delarna och dräneringsslangen. Extra vibrationsdämpare sätts ofta fast för att få en tyst luft luftvärmepump.

Tips

En del luft luft värmepumpar är tillverkade för ett varmare klimat. Se därför till att du köper en luft luft värmepump som är anpassad för vårt kalla nordiska klimat och fungerar bra trots minusgrader.

Luft luft värmepump till garage

Installera en luft luft värmepump i garaget och minska risken för rost och mögel. Hur fungerar det? Jo, när en varm bil kör in i ett kallt garage bildas det kondens vilket gör att garaget blir fuktigt. Vid fukt ökar risken för både rost och mögelangrepp. Med en luft luft värmepump skyddar du dina ägodelar från fuktskador genom att se till att garaget inte blir för kallt. Luft luft värmepumpen går att sätta på underhållsvärme, vilket är runt 10 grader. På det sättet får du en låg energikostnad samtidigt som du skyddar garaget från fukt och mögelskador. 

luft luft värmepump


Redaktionen
www.hus.se
redaktionen@hus.se
Snabbläs artikel - se rubriker

MER INNEHÅLL