Tomt & Markarbete i Ånge


1) Klicka här för att komma till sajten Hantverkare.se.

2) Välj en kategori och beskriv vad du behöver hjälp med.

3) Vänta på svar från duktiga hantverkare.
"Har du behov av hjälp med tomt och markarbete ? Hus.se hjälper dig i samarbete med Dorunner att ta fram företag som kan hjälpa dig med mark och tomtarbeten.

Det fungerar så att du fyller i dina kontaktuppgifter och uppgifter om det jobb som du vill få utfört och trycker ”Skicka förfrågan”. Du blir då registrerad på sajten, samtidigt som din förfrågan anonymt skickas per mejl och sms till matchande leverantörer. Leverantörerna kan sedan kontakta dig per telefon, mejl eller genom ditt konto på Dorunner.

Efter att du tagit emot kostnadsförslag från firmorna, är det dags för dig att jämföra dessa och bestämma dig för en leverantör som passar dig. Mera information om de leverantörer som har kontaktat dig hittar du under ditt konto på Dorunner.

Så kostnadsförslag för tomt och markarbete är inte längre bort än ett ifyllt formulär!

I markarbetet brukar följande ingå när du bygger nytt:

Schaktning för grund

Återfyllnad

Dränering

Grävning för vatten och avlopp, dagvatten, elanslutningar

Utplacering av massor kring huset för att skapa en korrekt avrinning och en planerad yta runt huset."