Villa Varm lanserar ny husserie

Den norrbottensbaserade hustillverkaren Villa Varm lanserar nu en ny serie ladhus – som man beskriver som både kostnads- och yteffektiva.

Villa Altermyran. 

Villa Varm bygger stomresta, monteringsfärdiga trähus över hela Sverige. Enligt Helena Sundström, marknadschef på Villa Varm, har de med den nya serien ladhus skapat hus som passar in i de flesta miljöer.

Hur skulle du beskriva era ladhus?

– Ett ladhus har sin inspiration från de svenska ladorna och uthusen med dess enkla och rektangulära form. Den enkla formen gör husen kostnadseffektiva att bygga, både i husfabriken men också på byggplatsen. Vi har valt en stående lockpanel till ladhusen – detta för att panelen enkelt kan monteras i husfabriken och för att en stående panel är mer hållbar än en liggande, säger Helena Sundström.

Hon fortsätter att berätta om takutformningen: 

– Traditionellt sett så har ladhusen inget takutsprång. Det tycker vi är fel, visst har en lada utsprång! Takutsprånget fyller en viktig funktion för att skydda fasaden, något som i sin tur är viktigt är husets hållbarhet. Våra ladhus har ett utsprång på cirka 50 centimeter.

Namnen på de fyra nya ladhusen är Villa Långmyran, Villa Stormyran, Villa Rismyran och Villa Altermyran. Namnen har inspirerats från de vidsträckta norrbottniska myrarna, inte långt från husfabriken.

Villa Långmyran.

Vad finns det för fördelar med att bygga ett ladhus?

– En fördel är att planlösningen är yteffektiv, du får effektiva ytor i ditt hus och slipper på så vis ”döda ytor” som bara kostar kvadratmeter. En annan fördel är takkonstruktionen som jag nämnde, här finns inga vinklar eller ränndalar. Takstolar, undertak och takpannor går snabbt att lägga, vilket gör att du sparar pengar i monterings- och snickartid. Ytterligare något som är positivt med denna typen av hus är att om du vill ändra ett ladhus i storlek så är det enkelt att förminska eller förstora – tack vare dess form, säger Helena Sundström.