Hållbarhet i fokus med Villazero

I Borlänge hittar du Villazero – Sveriges första koldioxidneutrala hus. Här kan du läsa mer om det unika projektet som gett många positiva ringar på vattnet.

Det hela började med ett samverkansprojekt drivet av en ideell branschorganisation i Dalarna. Syftet var att se hur långt fram byggbranschen låg när det gällde frågor som exempelvis digitalisering och hållbarhet. Likasinnade företag kopplades ihop, och på det viset hamnade Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna vid samma bord.

Gabriella Hagman är vd på Mondo Arkitekter, och beskriver det hela som en väldigt spännande möjlighet.

– På Mondo Arkitekter började vi direkt fundera på vad vi ville göra, och pratade bland annat om att vi har haft en dröm att bygga ett koldioxidneutralt hus, säger hon, och fortsätter:

– Eftersom vi i vanliga fall är i händerna på våra beställare har vi inte kunnat göra något liknande tidigare. När vi sedan satt i möte med Gunnar Jönsson som är vd på Fiskarhedenvillan hade han precis samma tankar, vilja och driv.

Så föddes projektet som senare fick namnet Villazero. Ett koldioxidneutralt småhus som skulle byggas i Borlänge och sätta fokus på hållbart byggande. Själva projektet sattes upp på en tågresa till Småland dit projektteamet skulle på studiebesök.

– Det var en jätterolig process, vi fyllde alla rutor vid vår tågplats med post-it-lappar och såg projektet växa fram. Våra medpassagerare undrade nog vad vi höll på med, säger Gabriella Hagman.

Vad var då målet med Villazero? Enligt Gabriella Hagman byggdes projektet på en dröm att bygga hållbart – men inte bara ur ett ekologiskt perspektiv.

– Vi kom också snabbt in på social hållbarhet, då vi befinner oss i en bransch som är extremt mansdominerad. Vi ville att projektet skulle vara jämställt, och kom bland annat fram till att vi skulle ha ett helt kvinnligt bygglag, säger hon.

Under processen har Fiskarhedenvillan, Structor Byggteknik Dalarna och Mondo Arkitekter arbetat med över 60 samarbetspartners. Tillsammans har man gjort allt från att testa nya, innovativa material till att sprida information om vikten av att bygga hållbart.

Vad gör detta projekt unikt?

– Vi har två viktiga fokusområden inom hållbarhet i form av det sociala och det ekologiska, och vi har också kunnat använda projektet till att få fram nya innovativa lösningar. Vi har kunnat hjälpa företag som velat satsa på hållbarhet att snabbare komma ut på marknaden, och har dessutom satsat mycket på utbildning inom området.

– Att jobba med såväl social som ekologisk hållbarhet är mycket viktigt i byggbranschen. Vi kommer driva båda frågorna vidare även nu efter att projektet är avslutat, säger Gabriella Hagman.

Efter att projektet Villazero har rundats av har respektive bolag fortsatt skala upp arbetet. Fiskarhedenvillan har exempelvis släppt huskollektionen Atmosfär som är optimerad för framtiden, med fokus på låg koldioxidbelastning.

– En fin konsekvens av detta projekt är att vi inte har skapat någon konkurrenssituation – i stället ligger fokus på att sprida kunskapen vidare och få fler att följa samma linje. Dessa frågor kommer från hjärtat för oss, säger Gabriella Hagman.

Läs mer om Villazero här.

Gabriella Hagman på Mondo Arkitekter, Gunnar Jönsson på Fiskarhedenvillan och Kristina Hansen på Structor Byggteknik Dalarna.