Reparationer. Löpande underhåll som kräver omedelbar åtgärd. Underhållsåtgärden orsakad av antingen skadegörelse, skador, brister i utförande eller brist hos material och utrustning. En hög nivå på det akuta underhåll et kan vara ett tecken på brister i det planerade underhållet.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"