Vetenskap som behandlar ljudvågors alstring, utbredning och uppträdande då de träffar föremål.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"