Uttalad formulering av övergripande mål och mening med ett företags verksamhet. Uttrycks i termer av marknad, produkter/tjänster samt resurser.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"