Värde, som en fastighet eller ett föremål har för en enskild person på grund av personliga förhållanden av känslomässig karaktär.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"