Avtal för fastighetsförvaltning. Branschregler som syftar till att underlätta upphandling av förvaltning.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"