Administrativa föreskrifter för upphandling av underentreprenörer. Ett tillägg till administrativa föreskrifter som anpassat för underentreprenader.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"