Hjälpmedel vid upprättande av administrativa föreskrifter. Administrativa och juridiska krav preciseras i denna del av AMA. Kan användas vid alla typer av entreprenader. Liksom i övriga AMA hänvisar man till de krav som man vill skall gälla med hjälp av rubriker.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"