Administrativa föreskrifter. Upprättas enligt AF AMA. AF preciserar det entreprenadjuridiska förhållandet som gäller mellan de inblandade i ett visst projekt (dvs. är objektsbundet) och kompletterar därmed AB:s generella bestämmelser. AF är indelat i fem huvudavsnitt: Allmän orientering, Upphandlingsföreskrifter, Entreprenadföreskrifter, Allmänna hjälpmedel och Allmänna arbeten. Ingår i ett förfrågningsunderlag.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"