Fond i vilken näringsidkare får göra tidsbegränsad avdragsgill avsättning med viss del av överskott.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"