Plan och bygglagen (1995). Lag för reglering av markanvändning och byggande. Tre typer av lov: bygg-, rivnings-, marklov

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"