Rätt som uppstår när en person genom pantbrev ställer egendom till annans förfogande som säkerhet för en fordran.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"