Författningsreglerat register som innehåller uppgifter om vem som är registrerad som innehavare av ett pantbrev (datapantbrev).

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"