Bevis utfärdat av inskrivningsmyndigheten som visar att fastighetsägaren erhållit inteckning i sin fastighet på ett visst belopp (dvs. en del av fastighetens värde har gjorts rörligt). Kan lämnas som säkerhet till långivare.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"