Den konkreta vardagliga delen av verksamheten, till exempel drift av fastigheter.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"