Lokalhyra baserad på andel av hyresgästens omsättning. Vanligtvis kombineras avtal om omsättningshyra med någon form minimihyra för perioden.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"