Ärlig anpassning av värden med hänsyn till prisutvecklingen inom ramen för fastighetstaxering (avskaffas helt fr.o.m. 2005)

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"