Planinstitut som inom ett begränsat område utanför detaljplan i vissa avseenden reglerar dels bebyggelsen, dels användningen av mark- och vattenområden.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"