anskaffnings- och förbättringsutgifter som vid beräkning av kapitalvinst eller -förlust skall avräknas som ersättning, för den avyttrade egendomen.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"