Bygglovspliktig yttre eller inre ändring[/B] av befintlig byggnad som avsevärt förlänger brukstiden för byggnaden eller del av denna.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"