Mark som upplåts till brukande till annan än den som äger marken. Kan ske fritt eller mot vederlag.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"