Bemyndigande för företag att sköta certifieringen. Utfärdat av central certifieringsmyndighet (SWEDAQ).

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"