Upphandling som görs av staten, kommuner, landsting eller annan offentlig upphandlande enhet.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"