Lån vars villkor i fråga om räntan ändras under lånetiden utan föregående uppsägning. Lån med rörlig ränta.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"