Löneform som utgår från arbetsprestation.

Rakt. Ersättning direkt proportionell mot prestation.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"