Svaret på ett anbud.

Ren. Då accepten överensstämmer (exakt) med anbudet är ett avtal slutet mellan parterna.

Oren. Uppkommer om accepten på någon punkt avviker från anbudet. Oren accept gäller som nytt anbud. Den första anbudsgivaren får därmed ta ställning till om han kan acceptera detta nya anbud. Om han inte vill acceptera detta nya anbud kan han i sin tur ge en oren accept (dvs. nytt anbud). Denna procedur pågår ända tills anbud och accept exakt överensstämmer med varandra och därmed ett avtal uppkommer.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"