Risk för mögelskador på trä och andra organiska material i en byggnad ökar markant då RF överstiger 80%. Skadorna ger ofta upphov till besvärande lukt, missfärgning och allergier hos de som vistas i de mögelskadade lokalerna. Dessutom ökar risken för angrepp av röta. Mögel försämrar dock inte träets hållfasthet.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"