Allmänna bestämmelser för totalentreprenader

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"