Bindning mellan två material där det ena materialet (oftast gas eller vätska) upptas och fördelas inuti det andra. Process genom vilken ljudenergi minskas genom energiupptagning hos ett ämne.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"