Ett eller flera utrymmen som i upplåtelsehänseende utgör en självständig enhet. Man skiljer mellan bostadslägenhet och lokal.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"