Heterogent material i vilket två eller flera olika material förenats för att utnyttja deras olika positiva egenskaper. T ex armeringsjärnens draghållfasthet och ballastens tryckhållfasthet i armerad betong. Ett annat exempel är glasfiberarmerad plast.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"