Hyra där hyresökningen bestäms i relation till ett visst index, vanligen konsumentprisindex.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"