Jag har hyrt ut mitt hus i andra hand eftersom jag arbetar på annan ort.
Det senaste kontraktet var på ett halvår och gick ut den 31/12-16. Hyresgästerna är kvar i huset och vill förlänga kontraktet.
De är skyldiga 24600:- i obetalda hyror.
De har bott i huset 1 1/2-år. Vi har inte skrivit något om besittningsrätt.
Hur ska jag gå tillväga?
Ska jag börja med skriftlig uppsägning trots att kontraktet var tidsbegränsat?