Jag har problem med vår öppen spis med glasluckor. Till spisen finns värmeutsläpp som tar värmen från luftspalten bakom spisen (såvitt jag förstår) och det finns också en fläkt som blåser ut den varma luften genom luftutsläppen. Skorstenen har bara en kanal.


Problemet är att varmluften som kommer ut innehåller rök från den öppna spisen, tillräckligt för att det ska vara jobbigt att vara i rummet. Jag förstår inte hur röken kommer in eftersom det borde vara övertryck i luftspalten (pga fläkten) och undertryck i skorstenen. Vi har gjort en provtryckning som visar på otätheter men inte tillräckligt för att förklara rökmängden.


Är det någon som kan förklara fenomenet? Jag bifogar tre bilder, en foto på öppna spisen och två principskisser som förklarar hur värmesystemet fungerar.
20151207_202307-1.jpg
20151207_202256.jpg
20151207_202021-1.jpg20151207_202021-1.jpg