Tomten är ca 5000kvm,
vildvuxen åkermark.
Huset var, som synes, i stort
behov av renovering.
Huset hade stått tomt ett år
när vi flyttade in.
Det var damm, döda råttor och
mycket annat att ta reda på först.