Bygglovsfixarna I Sverige AB (http://www.bygglovsfixarna.se)

Teknikkonsultföretag inom byggbranschen som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll.
Där arbetar byggnadsingenjörer med expertis inom:
- Byggnadsteknik
- Fuktmekanik
- BIM och Byggprocessen
- Konstruktionsteknik
- Exploatering av fastigheter
- Utbildning och rådgivning
- Bemanning
- Bygglovshantering och utredningar av olovliga byggnader (svart bygge)Bygglovsfixarna söker långsiktiga och personliga relationer med kunder, medarbetare och leverantörer som en grund för framgångsrika affärer.


För mer information, tveka inte att höra av dig till oss!