Byggde en tvåfamiljsfastighet 1981 på en tomt med en lagfart. Det är två fastigheter med var sin fastghetstaxering, två ägare på varje fastighet. Men vi är 4 ägare på tomten med en lagfart. Ja detta är ett stort problem för oss idag. Stadsbyggnadskontoret vill inte ändra i stadsplanen då vi vill dela tomten till ytterligare en lagfart. Vi fick avslag. Har någon ett bra förslag hur vi kan få hjälp med detta. Ett namn på en advokat som har bra erfarenhet i detta ärende eller något annat bra tips?