Jag bor i ett villaområde med trähus (radhus och friliggande). En del av ägarna har ändrat färg på fasaden och t.o.m. klätt träet med plåtfasad som är väldigt lik träfasaden. Detta för att slippa attt måla så ofta.
Någon som har erfarenhet med plåt utanpå trä?
Blir det varmare på sommaren med denna plåtfasad?
Riskerar man att träet bakom plåten ruttnar?
Förmodar att man måste söka om bygglov för att ändra fasaden och färgen?