Tjena!

Har en källa/brunn som ligger precis bredvid en åker som är i bruk, så det händer ibland att vattnet blir brunt.

Funderar på att gräva ur en bit runt källan och fylla i med sand, grus eller singel, skulle det kunna hjälpa eller ska man satsa på nån annan lösning?