Villa köpt -05 med renoverat badrum.
Besiktning i samband med köpet visade inget.
Nu har vi en konstaterad fuktskada pga att flytspacklet inte är korrekt nerfasat mot golvbrunnen.
detta ligger under fuktspärren.
Försäkringsbolaget nekar mig ersättning för det skadade området och ersätter endast väggarna.
Dessutom får jag en förhöjd självrisk med 10% av skadebeloppet dock lägst 10000kr.

Jag talade med en jurist på (gratisjuristerna.se) och enligt honom kunde jag kräva förra ägaren på detta genom:
Prisavdrag,kontant ersättning eller att han helt enkelt beställer en firma som rättar till detta.
Enligt honom så hade förra ägaren ingenting med att göra ifall jag sedan hade en försäkring som täckte delar av skadan.

Enligt den första rapporten skulle det kosta omkring 160000kr att få detta reparerat på ett regelriktigt sätt.
Kan jag verkligen reklamera detta till förra ägaren och kräva honom på de pengarna och hänvisa till offerten och skadebesiktningen?
Och sedan ändå ta delar av det på min försäkring?

Svensk lag säger att man inte får tjäna på en försäkring.
vem har rätt?

/Stefan