Är på jakt efter en pelletsanläggning som ska kunna användas även till solvärme. Frågan är om man ska man välja en panna som har mycket vatten i sig, t.ex. pelletspannan på ca 300 liter eller en panna som har lite vatten i sig, (40 liter) när man ska elda mot ackumulatortank?