Hejsan!

Om någon är intresserad av Luftsolvärme och bygget av en 5kWh Luftsolvärme anläggning som är tänkt att både ge luftvärme, ventilation och varmvatten så hittar ni projektet här! http://www.solenergiutveckling.se/husprojekt.html

Mvh. Johan